Steun ons en help Nederland vooruit

accredited to Russell Watkins-DFID

Bestuur

Het bestuur van de thema afdeling bestaat uit vier leden. Hier vindt u informatie over taken en samenstelling van het bestuur van de afdeling.

Activiteiten

Hier vindt u op hoofdlijnen welke activiteiten de thema-afdeling organiseert. Interesse? Kijk bij de agenda of er binnenkort activiteiten staan gepland. De thema-afdeling Internationale Samenwerking is een landelijke afdeling en stelt zich ten doel bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het D66-gedachtegoed. De afdeling acteert daarmee als een denktank over Internationale…

Photo Credits: European Commission DG ECHO

Werkgroep Midden Oosten Dag

Deze werkgroep houdt zich bezig met de organisatie van de jaarlijks terugkerende Midden Oosten Dag. Dit evenement richt zich op discussie over actuele en politieke thema’s aangaande de Midden Oosten regio, en dient bij te dragen aan de vorming van visie en beleid. Dit gebeurt aan de hand van diverse workshops en interactieve sessies met…

Photo Credit: Jelger Groeneveld

Werkgroep Oost Europa

Deze werkgroep richt zich op de zes landen die deelnemen aan het EU Oostelijk Partnerschap programma en Rusland. Ontwikkelingen in Oekraïne, maar ook in de zuidelijke Kaukasus en Rusland, en hun onderlinge relaties worden nauwlettend gevolgd. Dit heeft inmiddels geleid tot tweetal congressessies en moties. Daarnaast heeft de werkgroep in 2016 een…