Steun ons en help Nederland vooruit

accredited to Russell Watkins-DFID

Bestuur

Het bestuur van de thema afdeling bestaat uit vier leden. Hier vindt u informatie over taken en samenstelling van het bestuur van de afdeling.

Activiteiten

Hier vindt u op hoofdlijnen welke activiteiten de thema-afdeling organiseert. Interesse? Kijk bij de agenda of er binnenkort activiteiten staan gepland. De thema-afdeling Internationale Samenwerking is een landelijke afdeling en stelt zich ten doel bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het D66-gedachtegoed. De afdeling acteert daarmee als een denktank over Internationale…

Photo Credits: European Commission DG ECHO

Werkgroep Midden-Oosten

Deze werkgroep houdt zich bezig met het vergaren van informatie over de regio, en het organiseren van kleinschalige activiteiten / evenementen. De werkgroep heeft in het verleden bijdrages geleverd aan de organisatie van de jaarlijkse Midden-Oosten Dag. Dit evenement richt zich op discussie over actuele en politieke thema’s aangaande de Midden Oosten regio, en dient…

Werkgroep Oost Europa

Werkgroep Oost Europa

De werkgroep Oost-Europa: richt zich op de zes Oostelijke Partnerschap-landen en de relatie EU-Rusland. Afgelopen jaar is er veel in internationale relaties in de regio geïnvesteerd en de werkgroep zal de follow up uitwerken, onder meer een visie op het Oostelijk Partnerschap beleid. De werkgroep heeft tot doel:…