Steun ons en help Nederland vooruit

accredited to Russell Watkins-DFID

Bestuur

Het bestuur van de thema afdeling bestaat uit vier leden. Hier vindt u informatie over taken en samenstelling van het bestuur van de afdeling.

Activiteiten

Hier vindt u op hoofdlijnen welke activiteiten de thema-afdeling organiseert. Interesse? Kijk bij de agenda of er binnenkort activiteiten staan gepland. De thema-afdeling Internationale Samenwerking is een landelijke afdeling en stelt zich ten doel bij te dragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van het D66-gedachtegoed. De afdeling acteert daarmee als een denktank over Internationale…

Photo Credits: European Commission DG ECHO

Werkgroep Midden-Oosten en Noord Afrika

De werkgroep houdt zich bezig met het vergaren van informatie over de regio, het beïnvloeden van de partij en het organiseren van discussies, lezingen en evenementen. 2021 Op 21 april 2021 heeft de werkgroep een  “theory of change sessie” gehouden waarbij een verdiepingsslag is gemaakt over het missie van…

Werkgroep Oost Europa

Werkgroep Oost Europa

De werkgroep Oost-Europa: richt zich op de zes Oostelijke Partnerschap-landen en de relatie EU-Rusland. Afgelopen jaar is er veel in internationale relaties in de regio geïnvesteerd en de werkgroep zal de follow up uitwerken, onder meer een visie op het Oostelijk Partnerschap beleid. De werkgroep heeft tot doel:…