Steun ons en help Nederland vooruit

Oostelijk Partnerschap en Rusland

Oost-Europa is een belangrijke regio voor de EU en internationale samenwerking. Het omvat naast Rusland ook de zes Oostelijk Partnerschap landen als onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid.

Midden-Oosten en Noord-Afrika

Belangrijke buurregio van de EU aan de zuidflank waar veel internationale dossiers spelen die vrede, veiligheid en ontwikkeling raken.

Buitenlandse handel

Voor een open economie als de Nederlandse is buitenlandse handel cruciaal. Nederland heeft belang bij goede handelsbetrekkingen niet alleen binnen de EU maar over de hele wereld.

Ontwikkelingssamenwerking

Goed bestuur wordt de belangrijkste toetssteen voor internationale samenwerking.