Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Oostelijk Partnerschap en Rusland

Oost-Europa is een belangrijke regio voor de EU en internationale samenwerking. Het omvat naast Rusland ook de zes Oostelijk Partnerschap landen als onderdeel van het Europees Nabuurschapsbeleid die beoogd een ring van stabiliteit rond de EU te stimuleren. De werkgroep "Oost-Europa" is in de afdeling belast met dit onderwerp.

Internationale samenwerking dichtbij!